ELOD - Elektroniczny Obieg Dokumentów

Elektroniczny Obieg Dokumentów ELOD to oprogramowanie zastępujące tradycyjny papierowy obieg dokumentów w firmie. System ELOD umożliwia rejestracje wszystkich rodzajów dokumentów przychodzących i wychodzących z firmy jak również tworzenie wewnętrznych pism przesyłanych pomiędzy pracownikami.

Wdrożenie systemu ELOD w firmie przynosi pozytywne efekty w postaci:

 Elektroniczny Obieg Dokumentów  dostępu do całej historii korespondecji wymienianej z kontrahentami firmy,

  przyspieszenia obiegu dokumentów pomiędzy pracownikami,

  nadzoru nad dokumentami przychodzącymi i wychodzącymi  z firmy poprzez raporty oraz statystyki obiegu dokumentów,

 redukcji kosztów obsługi dokumentu poprzez:
- eliminację papierowego obiegu dokumentu w firmie,
- zminimalizowaniu czasu pracownika potrzebnego na obsługę dokumentu,
- braku problemu dokumentów zagubionych.

Prosta i intuicyjna obsługa systemu ELOD pozwala użytkownikom już po krótkim wprowadzeniu i bez wielogodzinnego szkolenia rozpocząć samodzielną pracę z systemem.

System ELOD zbudowany jest w oparciu o platformę technologii internetowych co pozwala na jego znaczną elastyczność. Program może być wykorzystywany zarówno w firmach scentralizowanych, jak i firmach rozproszonych, gdzie pracownicy potrzebują szybkiego, zdalnego dostępu do sytemu obiegu dokumentów z dowolnego miejsca na świecie.

System ELOD nie posiada ograniczeń na ilość użytkowników czy dokumentów, a zatem dodawanie kolejnych użytkowników do programu czy wprowadzanie kolejnych dokumentów nie pociągnie za sobą konieczności nabywania dodatkowych licencji.


Cechy oprogramowania:

prosty i intuicyjny interfejs użytkownika,   Elektroniczny Obieg Dokumentów

 dostęp z przeglądarki internetowej,

 możliwość dostosowania do specyfiki firmy,

 możliwość definiowania uprawnień dostępu,

 nieograniczona liczba użytkowników,

 

 

Przykładowe zrzuty ekranowe

 


 powrót
do góry